Skład zarządu koła

Skład zarządu
1.  Antoni Dubert                -     Prezes koła
2  .Mirosław Stasiłowicz     –      Wiceprezes ds. sportu
3  .Wiesław Januszkiewicz –      Wiceprezes ds. ochrony i zagospodarowania wód
4.  Edward Warzywoda        -      Skarbnik koła
5.  Roman Zientak             –      Sekretarz koła
6.  Jan Gołębiowski           –      Gospodarz koła
7. Stanisław Beszczyński  -      Członek
8. Roman Stankowski        -      Członek
9. Józef Wojtas                 –      Członek
10. Eugeniusz Megger       –      Członek
 Komisja Rewizyjna

1.  Edward Mejger             –     Przewodniczący
2.  Leszek Główczewski    -     Członek
3. Jan Wnorowski             –      Członek
  Sąd  Koleżeński
1. Ryszard Lachowicz      -     Przewodniczący
2. Roman Zientak            -     Członek
3. Stefan Baniak             –      Członek
Mirosław Stasiłowicz      Rzecznik dyscyplinarny koła
Delegaci na okręgowy zjazd PZW w Koszalinie
1.  Antoni Dubert
2.  Edward  Warzywoda